AMIGO

Teoria

Sala wykładowa
UWAGA !!!

W wyniku zmiany przepisów od 01.01.2015 r. zajęcia teoretyczne nie są obowiązkowe.

Kursant może sam przygotować się do egzaminu państwowego w zakresie części teoretycznej i po zdaniu teorii w WORD przystąpić do szkolenia praktycznego w szkole nauki jazdy. Szczegółowych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w naszym biurze, swoim starostwie lub w WORD.

Zajęcia teoretyczne dzielą się na:

  • przepisy ruchu drogowego,
  • omówienie znaków drogowych,
  • technikę kierowania pojazdem,
  • obsługę pojazdu,
  • pierwszą pomoc przedlekarską.

Zajęcia prowadzone są na bazie aktualnych przepisów. Instruktorzy wspomagają się materiałami multimedialnymi ale nie wyręczają się nimi. W razie pytań instruktor natychmiast udziela wyczerpujących wyjaśnień.
W zakresie kategorii C i D dodatkowe zajęcia obejmują również zagadnienia związane z: czasem pracy kierowców zawodowych, tachografami, obsługą pojazdów, hamulców górskich, retardera, mocowania ładunków, planowania tras i wiele innych zagadnień przydatnych dla kierowców zawodowych.